मधुमेहासाठी औषध गोळ्या (तोंडाने घ्यायची औषधे) Oral Medication For Diabetes (Aushadh Marathi Info)

diabetes मधुमेह औषध गोळ्या oral medication aushadh Marathi (diabecity.com)

मधुमेही व्यक्तींनी कोणती औषधे घ्यावीत? त्याने काय फायदा होतो?

ज्यांना (प्रकार २) मधुमेहाची सुरुवात झालीय त्यांना लगेच औषधे किंवा इन्सुलिन घ्यायची गरज नसते. (पण मधुमेहाची नुकतीच सुरुवात झालीय की तो पुढच्या टप्प्यात गेलाय हे पेशंटला डॉक्टरच्या मदतीशिवाय ओळखता येत नाही, म्हणून पेशंटने ते स्वतःच ठरवू नये! डॉक्टरला भेटून निदान करावे.) ज्यांना मधुमेहाची सुरुवात झालीय अशा लोकांना बहुधा आहार, व्यायाम आणि योग/प्राणायाम यांच्याद्वारा मधुमेह आटोक्यात ठेवता येतो. जरा पुढच्या टप्प्यात गेलेल्या मधुमेही रुग्णांना आहार, व्यायाम आणि योग/प्राणायाम यांच्या जोडीने काही तोंडावाटे घ्यायची औषधे घ्यावी लागतात. ही औषधे घेतल्याने नक्कीच फायदा होतो. पण कोणती आणि किती औषधे घ्यायची हे डॉक्टरच ठरवू शकतात, कारण प्रत्येक मधुमेही रुग्णाची इन्सुलिन संवेदनशीलता, मधुमेहाचा टप्पा वेगवेगळा असतो, आणि डॉक्टर विविध तपासण्या करून trial and error मेथड वापरून औषधाचा प्रकार आणि डोस निश्चित करतात.

मधुमेही रुग्णांसाठी तोंडावाटे घ्यायच्या (Oral Hypoglycemics) औषधांचे प्रकार

१. सल्फोनिलयुरिया (Sulfonylureas)

१. सल्फोनिलयुरिया (Sulfonylureas)

सल्फोनिलयुरिया या प्रकारातली औषधे स्वादुपिंडातील (pancreas मधील) बीटा पेशींना उत्तेजित करून अधिक प्रमाणात इन्सुलिन निर्माण करायला भाग पाडतात. यातील वेगवेगळी औषधे अशी आहेत:

२. बायग्वानाइड्स (Biguanides) Metformin मेटफॉर्मिन (Glyciphage)

२. बायग्वानाइड्स (Biguanides)

बायग्वानाइड्स या प्रकारातली औषधे दोन पद्धतींनी रक्तातील साखर नियंत्रणात आणतात:

 1. यकृतात (liver) तयार होणाऱ्या ग्लुकोज साखरेचा वेग (rate of production) कमी करतात. (यामुळे यकृतातून रक्तात कमी प्रमाणात ग्लुकोज साखर येते.)
 2. शरीरातील स्नायू आणि इतर पेशींचा इन्सुलिन प्रतिरोध कमी करतात (यामुळे कमी इन्सुलिनमध्ये काम भागते.)
यातील औषधे अशी आहेत:

३. मेग्लिटिनाइड्स (Meglitinides)

मेग्लिटिनाइड्स या प्रकारातली औषधेदेखील सल्फोनिलयुरिया गटांतल्या औषधांप्रमाणेच स्वादुपिंडातील (pancreas मधील) बीटा पेशींना उत्तेजित करून अधिक प्रमाणात इन्सुलिन निर्माण करायला भाग पाडतात. ह्या गोळ्या डॉक्टरच्या सल्ल्याप्रमाणे प्रत्येक जेवणाच्या आधी घ्यायची असतात. यातील वेगवेगळी औषधे अशी आहेत:

४. थायझोलिडाइनडायोन्स (Thiazolidinediones)

थायझोलिडाइनडायोन्स (Thiazolidinediones) या प्रकारातली औषधे बायग्वानाइड्सप्रमाणेच दोन पद्धतींनी रक्तातील साखर नियंत्रणात आणतात:

 1. यकृतात (liver) तयार होणाऱ्या ग्लुकोज साखरेचा वेग (rate of production) कमी करतात. (यामुळे यकृतातून रक्तात कमी प्रमाणात ग्लुकोज साखर येते.)
 2. शरीरातील स्नायू आणि इतर पेशींचा इन्सुलिन प्रतिरोध कमी करतात (यामुळे कमी इन्सुलिनमध्ये काम भागते.)

यातील वेगवेगळी औषधे अशी आहेत:

रोझीग्लिटाझोन (Rosiglitazone) या औषधावर भारतासह काही देशांमध्ये बंदी आहे कारण हे औषध घेणाऱ्या काही रुग्णांच्या यकृताला गंभीर इजा झाली होती. रोझीग्लिटाझोन आणि पायोग्लिटाझोन (Pioglitazone) या दोन औषधांचे दुष्परिणाम भिन्न असले तरी दक्षता म्हणून यांचा वापर करणाऱ्या रुग्णांच्या यकृतांवर होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांवर डॉक्टर नजर ठेवून असतात. या दोन्ही औषधांमुळे काही मोजक्या रुग्णांना हृदयक्रिया बंद पडण्याचा धोका संभवतो. आणि यावर बरेच वादविवाद चालू आहेत.

५. अल्फा ग्लुकोसिडेज इन्हीबीटर्स (Alpha-Glucosidase Inhibitors)

अल्फा ग्लुकोसिडेज इन्हीबीटर्स (Alpha-Glucosidase Inhibitors) या प्रकारातली औषधे लहान आतड्यात कर्बोदकांपासून तयार होणाऱ्या ग्लुकोज साखरेच्या निर्मितीचा वेग कमी करून जेवणानंतरची रक्तातील साखर नियंत्रणात आणतात. हे औषध डॉक्टरने ठरवून दिलेल्या मात्रेत जेवणाच्या पहिल्या घासाबरोबर घेणे आवश्यक असते. यातील वेगवेगळी औषधे अशी आहेत:

 • Miglitol मिग्लिटाॅल (उदा. PIOMED (IPCA))
  • Acarbose अकार्बोज (उदा. Rebose)
   • Glubose (Aristo)
   • Asucrose (Merind )
   • Discarb (Bal pharma )
   • Glucarb (West-coast pharma )
   • Disorb (Ellife (elder) )
   • Recarb (Bal pharma )
   • Diabose (Micro labs )
   • Rebose (Sun pharma )
   • Glucobay (Bayer )
   • Glucar (Glenmark )
   • Acarwin (Intra labs )
  • Miglitol मिग्लिटाॅल (उदा. MIGNAR (GLENMARK))

   भारतात मोजक्याच कंपन्या हे औषध बनवतात त्यामुळे ते महाग आहे.

  रोझीग्लिटाझोन (Rosiglitazone) या औषधावर भारतासह काही देशांमध्ये बंदी आहे कारण हे औषध घेणाऱ्या काही रुग्णांच्या यकृताला गंभीर इजा झाली होती. रोझीग्लिटाझोन आणि पायोग्लिटाझोन (Pioglitazone) या दोन औषधांचे दुष्परिणाम भिन्न असले तरी दक्षता म्हणून यांचा वापर करणाऱ्या रुग्णांच्या यकृतांवर होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांवर डॉक्टर नजर ठेवून असतात. या दोन्ही औषधांमुळे काही मोजक्या रुग्णांना हृदयक्रिया बंद पडण्याचा धोका संभवतो. आणि यावर बरेच वादविवाद चालू आहेत.

  Acarbose (Precose) and miglitol (Glyset) are alpha-glucosidase inhibitors. These drugs help the body to lower blood glucose levels by blocking the breakdown of starches, such as bread, potatoes, and pasta in the intestine. They also slow the breakdown of some sugars, such as table sugar. Their action slows the rise in blood glucose levels after a meal. They should be taken with the first bite of a meal. These drugs may have side effects, including gas and diarrhea. Bile Acid Sequestrants Sulfonylureas Biguanides Meglitinides Thiazolidinediones DPP-4 inhibitors SGLT2 Inhibitors Alpha-glucosidase inhibitors Bile Acid Sequestrants Sulfonylureas Sulfonylureas stimulate the beta cells of the pancreas to release more insulin. Sulfonylurea drugs have been in use since the 1950s. Chlorpropamide (Diabinese) is the only first-generation sulfonylurea still in use today. The second generation sulfonylureas are used in smaller doses than the first-generation drugs. There are three second-generation drugs: glipizide (Glucotrol and Glucotrol XL), glyburide (Micronase, Glynase, and Diabeta), and glimepiride (Amaryl). These drugs are generally taken one to two times a day, before meals. All sulfonylurea drugs have similar effects on blood glucose levels, but they differ in side effects, how often they are taken, and interactions with other drugs. Biguanides Metformin (Glucophage) is a biguanide. Biguanides lower blood glucose levels primarily by decreasing the amount of glucose produced by the liver. Metformin also helps to lower blood glucose levels by making muscle tissue more sensitive to insulin so glucose can be absorbed. It is usually taken two times a day. A side effect of metformin may be diarrhea, but this is improved when the drug is taken with food. Meglitinides Meglitinides are drugs that also stimulate the beta cells to release insulin. Repaglinide (Prandin) and nateglinide (Starlix) are meglitinides. They are taken before each of three meals. Because sulfonylureas and meglitinides stimulate the release of insulin, it is possible to have hypoglycemia (low blood glucose levels). You should know that alcohol and some diabetes pills may not mix. Occasionally, chlorpropamide and other sulfonylureas, can interact with alcohol to cause vomiting, flushing or sickness. Ask your doctor if you are concerned about any of these side effects. Thiazolidinediones Rosiglitazone (Avandia) and pioglitazone (ACTOS) are in a group of drugs called thiazolidinediones. These drugs help insulin work better in the muscle and fat and also reduce glucose production in the liver. The first drug in this group, troglitazone (Rezulin), was removed from the market because it caused serious liver problems in a small number of people. So far rosiglitazone and pioglitazone have not shown the same problems, but users are still monitored closely for liver problems as a precaution. Both drugs appear to increase the risk for heart failure in some individuals, and there is debate about whether rosiglitazone may contribute to an increased risk for heart attacks. Both drugs are effective at reducing A1C and generally have few side effects. DPP-4 Inhibitors A new class of medications called DPP-4 inhibitors help improve A1C without causing hypoglycemia. They work by by preventing the breakdown of a naturally occurring compound in the body, GLP-1. GLP-1 reduces blood glucose levels in the body, but is broken down very quickly so it does not work well when injected as a drug itself. By interfering in the process that breaks down GLP-1, DPP-4 inhibitors allow it to remain active in the body longer, lowering blood glucose levels only when they are elevated. DPP-4 inhibitors do not tend to cause weight gain and tend to have a neutral or positive effect on cholesterol levels. Sitagliptin (Januvia), saxagliptin (Onglyza), linagliptin (Tradjenta), alogliptin (Nesina) are the DPP-4 inhibitors currently on the market in the US. SGLT2 Inhibitors Glucose in the bloodstream passes through the kidneys, where it can either be excreted or reabsorbed. Sodium-glucose transporter 2 (SGLT2) works in the kidney to reabsorb glucose, and a new class of medication, SGLT2 inhibitors, block this action, causing excess glucose to be eliminated in the urine. Canagliflozin (Invokana) and dapagliflozin (Farxiga) are SGLT2 inhibitors that have recently been approved by the FDA to treat type 2 diabetes. Because they increase glucose levels in the urine, side effects can include urinary tract and yeast infections. Alpha-glucosidase inhibitors Acarbose (Precose) and miglitol (Glyset) are alpha-glucosidase inhibitors. These drugs help the body to lower blood glucose levels by blocking the breakdown of starches, such as bread, potatoes, and pasta in the intestine. They also slow the breakdown of some sugars, such as table sugar. Their action slows the rise in blood glucose levels after a meal. They should be taken with the first bite of a meal. These drugs may have side effects, including gas and diarrhea. Bile Acid Sequestrants The bile acid sequestrant (BAS) colesevelam (Welchol) is a cholesterol-lowering medication that also reduces blood glucose levels in patients with diabetes. BASs help remove cholesterol from the body, particularly LDL cholesterol, which is often elevated in people with diabetes. The medications reduce LDL cholesterol by binding with bile acids in the digestive system; the body in turn uses cholesterol to replace the bile acids, which lowers cholesterol levels. The mechanism by which colesevelam lowers glucose levels is not well understood. Because BASs are not absorbed into the bloodstream, they are usually safe for use by patients who may not be able to use other medications because of liver problems. Because of the way they work, side effects of BASs can include flatulence and constipation. Oral combination therapy Because the drugs listed above act in different ways to lower blood glucose levels, they may be used together. For example, a biguanide and a sulfonylurea may be used together. Many combinations can be used. Though taking more than one drug can be more costly and can increase the risk of side effects, combining oral medications can improve blood glucose control when taking only a single pill does not have the desired effects. Switching from one single pill to another is not as effective as adding another type of diabetes medicine. - See more at: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/oral-medications/what-are-my-options.html?referrer=https://www.google.co.in/#sthash.bU8KR1ht.dpuf

  Metformin मेटफॉर्मिन जेनेरिक स्वस्त औषधांची यादी:

  Brand Name Drug Name Company Name Packing Price Rs.
  BIGOMET TAB Metformin 250mg GENETICA (ARISTO) 10 4.34
  MEFNOR TAB Metformin 250mg NORRIS 10 5.50
  GLYCIPHAGE TAB Metformin 250mg FRANCO-INDIAN 10 5.90
  ETFORMIN TAB Metformin 500mg DEY'S 10 6.00
  FORMINAL TAB Metformin 500mg ALEMBIC 10 6.45
  GLUMET TAB Metformin 500mg CIPLA 10 6.96
  BIGOMET TAB Metformin 500mg GENETICA (ARISTO) 10 7.45
  GLYCOMET TAB Metformin 250mg USV 10 7.90
  GLUMET-XR TAB Metformin 500mg CIPLA 10 8.29
  MEFNOR TAB Metformin 500mg NORRIS 10 8.80
  DIAMET TAB Metformin 500mg BAL PHARMA 10 9.50
  FORMIN TAB Metformin 500mg ALKEM 10 9.50

  Glibenclamide ग्लिबेनक्लामाइड जेनेरिक स्वस्त औषधांची यादी:

  Brand Name Drug Name Company Name Packing Price Rs.
  Glybovin tab Glibenclamide 1.25mg GENETICA (ARISTO) 10 2.23
  Semi codica tab Glibenclamide 2.5mg NICHOLAS 10 2.75
  Semi-glyboral tab Glibenclamide 2.5mg U.S.V. 10 2.82
  Glybovin tab Glibenclamide 2.5mg GENETICA (ARISTO) 10 2.93
  Glucosafe tab Glibenclamide 2.5mg SUN PHARMA 10 2.99
  Betanase tab Glibenclamide 5mg CADILA-H 10 3.73
  Codica tab Glibenclamide 5mg NICHOLAS PIRAMAL 10 4.41
  Glyboral tab Glibenclamide 5mg U.S.V. 10 4.78
  Semi daonil tab Glibenclamide 2.5mg SANOFI AVENTIS 10 4.84
  Glybovin tab Glibenclamide 5mg GENETICA (ARISTO) 10 4.93
  Glucosafe tab Glibenclamide 5mg SUN PHARMA 10 4.99
  Semi euglucon tab Glibenclamide 2.5mg NICHOLAS 10 6.00
  Daonil tab Glibenclamide 5mg SANOFI AVENTIS 10 6.62

  Glipizide ग्लिपिझाइड जेनेरिक स्वस्त औषधांची यादी:

  Brand Name Drug Name Company Name Packing Price Rs.
  Lipi tab Glipizide 2.5mg DEY'S 10 3.10
  Glez tab Glipizide 2.5mg GENETICA(ARISTO) 10 3.15
  Glyzip tab Glipizide 2.5mg STADMED 10 3.23
  Glysin tab Glipizide 2.5mg MARC LAB 10 4.70
  Lipi tab Glipizide 5mg DEY'S 10 4.83
  Diacon tab Glipizide 5mg BAL PHARMA 10 4.86
  Glez tab Glipizide 5mg GENETICA(ARISTO) 10 4.90
  Glucolip tab Glipizide 5mg WALLACE 10 4.90
  Glyzip tab Glipizide 5mg STADMED 10 5.02
  Glide tab Glipizide 5mg FRANCO INDIAN 10 5.04
  Semi-glynase tab Glipizide 2.5mg U.S. VITAMINS 10 5.35

  प्रकार २ च्या मधुमेहात वेट-लॉस करण्यासाठी व्यायाम

  कार्डिओ व्यायामाचा मधुमेहींसाठी एक असा फायदा आहे की त्याने मधुमेही व्यक्तीची इन्सुलिन संवेदना वाढते आणि प्रतिरोध कमी होतो, त्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते. त्यामुळे तुमच्या डायटिंगवरचा ताण कमी होऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर तुम्ही २० मिनिटे अधिक वाॅकिंग केलंत तर अर्धी चपाती जास्त खाऊ शकता. आणि डायटिंगला व्यायामाची जोड दिल्याने तुमचं घटलेलं वजन घटलेल्या स्थितीत टिकून राहू शकतं!

  References:

  Newburgh LH: Control of hyperglycemia of obese diabetics by weight reduction. Ann Int Med 17:935–942, 1942

 • तुम्ही आहात पाहुणा क्रमांक: